Arkitekt Jette Frost Larsen, ejendomsmægler Eva Høeg og advokat Hans  Kjellund averterede i avisen om et projekt med seniorboliger i vinteren 1988.

Allerede i foråret 1989 var der solgt 75 % af andelene, så der kunne stiftes en andelsforening.

Foreningen Seniorbo Stavtrup stiftedes 24. april 1989 og der blev nedsat en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Der blev holdt et utal af møder, hvor det besluttedes, hvordan husene skulle fordeles, se ud, indrettes og indvendig udstyres efter den enkelte andelshavers ønsker.

Byggeriet skulle være indflytningsklar 1. maj 1991, hvilket også kom til at passe – selv om hovedentreprenøren gik konkurs midtvejs. Heldigvis lykkedes det hurtigt at finde en ny, der kunne færdiggøre projektet.

I det budget, der var til rådighed, var det ikke muligt at få tegltage og nogle pæne udhuse, hvorfor vi ansøgte Civilforsvarsstyrelsen om en sikringskælder under fælleshuset, så der kunne blive et rum til hver bolig. Det blev godkendt, så foreningen fik en gratis kælder. Det betød, at husene kunne bygges med tegltage i stedet for som planlagt med bølgeeternit.