Generalforsamling

Der er generalforsamling den første mandag i april.

Arbejdsdage

En til to gange om året mødes vi og rydder op, maler eller laver nyt i fællesskabet. Der bliver arrangeret fælles frokost og eftermiddagskaffe. Kan man ikke komme på selve dagen, tager man sin opgave på et andet tidspunkt.

Udvalg

Vi har haveudvalg, husudvalg og aktivitetsudvalg - beboerne vælger en gang om året, hvor de vil lægge deres kræfter. Haveudvalget holder de fælles grønne områder, husudvalget sørger for, at der altid er service nok i fælleshuset - og aktivitetsudvalget arrangerer ca. hver anden måned fælles aktiviteter - film, bowling, udflugter, banko etc.

Fejring af højtider

Der har de seneste år været arrangeret grill-hygge til Skt. Hans, en julefrokost sidst i november og glögg og æbleskiver en aften i december.

Grundejerforeningen

Der er fem andelsforeninger i grundejerforeningen - og de har hvert et medlem i bestyrelsen.

Sommerfest

De fem andelsforeninger arrangerer hvert år en fælles sommerfest i august.